+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

ELASTOCON (Švédsko)logo elastocon.png

 

Firma ELASTOCON (www.elastocon.com) byla založena v roce 1987 Göranem Spetzem, odborníkem na technologii pryže.

ELASTOCON nabízí přesné přístroje pro širokou oblast testování pryže a plastů, pece pro stárnutí, systémy pro testování relaxace napětí, nízkoteplotní testeryk creep testery a mnoho dalšího včetně pomůcek pro přípravu vzorků jako jsou řezací lisy a matrice.

ELASTOCON vyrábí řadu pecí pro stárnutí pryže a plastů za přesně definovaných a řízených podmínek. Pece splňují většinu norem ISO a ASTM pro testování pryžových a plastových materiálů.

Pece jsou navrženy tak, aby poskytovaly velmi stabilní teplotní profil v čase a prostoru, minimální nebo definovanou rychlost proudění vzduchu a řízenou rychlost výměny vzduchu v pracovním prostoru. Kvalitní řízení teploty, rychlosti proudění a rychlosti výměny vzduchu je zásadní pro dosažení dobré opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zkoušek tepelného stárnutí polymerních materiálů, protože intenzita proudění vzduchu je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje výsledky stárnutí zvýšeným odpařováním změkčovadel a antioxidantů a zvýšenou oxidací.

Výzkum provedený ve Švédsku ukazuje, že rychlost vzduchu je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje výsledky stárnutí zvýšeným odpařováním změkčovadel a antioxidantů a zvýšenou oxidací při vyšších rychlostech vzduchu. Stárnoucí pece Elastocon mají nízkou rychlost vzduchu, závislou pouze na rychlosti výměny vzduchu, nebo specifikovanou vysokou rychlost vzduchu (1 m/s), aby bylo možné provést testy zkoumající vliv rychlosti vzduchu.

Elastocon pokrývá svou výrobou laboratorních přístrojů potřeby především výrobců a zkušeben pryžových a plastových výrobků, případně textilních materiálů se základním zaměřením na spotřebu těchto dílů v automobilovém průmyslu.