+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Laboratoře

Průmysl

Novinka - TESTOVání vašich vZorků

více informací zde

Zkušební komory, sluneční simulace

Firma LABIMEX CZ s.r.o. je dodavatelem přístrojového vybavení pro laboratoře, zkušebny, výzkumná pracoviště i vysoké školy. V našem sortimentu najdete nejrůznější zkušební komory pro zkoušky korozní, kondenzační, solnou mlhou, prachové i ostřikové a přístroje pro sluneční simulaci.

Vzduchová děla, průmyslové ventilátory, detektory plynů

Firma LABIMEX CZ s.r.o. je dodavatelem vyspělých technologií a zařízení pro průmysl. Na český
a slovenský trh dodáváme vzduchová dělapásové dopravníkyprůmyslové ventilátory axiální
i radiální
odsávací potrubní systémymobilní průmyslové vysavačedetektory plynů.

Pro veškerou dodávanou techniku zajišťujeme řešení na míru, záruční a pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu.

 

GDPR - ochrana osobních údajů

Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost LABIMEX CZ s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 630, 250 65 Líbeznice, IČO: 28187890, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 131577.   V případě Vaší poptávky výrobků a služeb ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracováváme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresní a identifikační údaje
  • E-mailovou adresu
  • Telefon

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Osobní a kontaktní údaje zpracováváme pro vytvoření nabídky výrobků a služeb, jednání o této nabídce, uzavření smlouvy nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Zpracování těchto údajů umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Tato sdělení posíláme na základě Vašich poptávek a dotazů na Vámi poskytnuté adresy buď formou e-mailu nebo telefonicky.

Naše společnost zpracovává údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Při automatizovaném zpracování Vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na Vaše práva.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Marketingové účely

Naše společnost nemá prodejní web, tudíž hromadná marketingová sdělení nevytváříme.

V souvislosti s registrací Vašich osobních údajů a historie kontaktů máte následující práva:

  • právo na informaci, jak Vaše osobní údaje zpracováváme
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, přenositelnost a právo na opravu nepřesností a neúplnosti údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s § 21 GDPR
  • právo na výmaz nebo omezení zpracování údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Zapojení do systému ASEKOL a EKOKOM

Certifikát ASEKOL 2024.jpg

 

 

 

Certifikát Ekokom 2023.jpg