+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Komory dle vybavení

K Komora pro kondenzační zkoušky do 50°C nebo 70°C.
S Komora pro solné zkoušky do 50°C.
B

Komora s programovatelným profukováním vzduchu z laboratoře přes komoru - 
po přechodových časech nastolí v komoře podmínky teploty a rel. vlhkosti laboratoře.

W

Komora s programovatelným profukováním vzduchem z laboratoře - po přechodových časech nastolí v komoře podmínky teploty a vlhkosti laboratoře nebo vzduch přitápí až do 60°C. Instalace včetně systému oplachu stěn komory pro odstranění možných korozních zbytků a rychlejší chlazení komory.

F

Komora s možností programovatelného spuštění fáze regulace teploty a relativní vlhkosti v komoře v intervalu 30-60°C, 30-90±5% rel. vlhkosti.

D

Komora s možností programovatelného periodického namáčení vzorků do kapalin ve spojení s kondenzační zkouškou.

C Komora s možností vhánění vzduchu z laboratoře po ochlazení o 15°C .
CF Komora s možností vymražování vzorků až do -20°C.
R Komora s možností zkrápění vzorků slaným deštěm místo solné mlhy, např. systém VOLVO.
G Komora s možností provedení kondenzačních testů s oxidem siřičitým ( SO2 ).