+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Úvodní strana » Detekce plynu » PRINCIPY POUŽITÍ - TYP SENZORU

PRINCIPY POUŽITÍ - TYP SENZORU

Výběr senzoru závisí na měřeném plynu, prostředí (teplota, předpokládaný výskyt plynu
a jeho frekvence), předpokládané životnosti a ekonomických možnostech.
Všechny tyto faktory je nutné, při sestavování systému, brát v potaz.

 

Infračervený
Velmi vyhledávaný systém pro svoji přesnost, životnost senzoru a jednoduchost při měření zejména OXIDU UHLIČITÉHO,  FREONŮ A METANU. ZAMĚŘENÍ ZEJMÉNA
NA CHLADÍRENSKÉ SYSTÉMY A PETROCHEMII.

 

Pelistor
Princip  katalytického spalování je předurčen pro měření hořlavých plynů a par. Nasazujeme jej do všech prostředí se zbytkovým podílem kyslíku, jedná se o kvalitní měření na úrovni do 100% DMV METANU, VODÍKU ale i dalších CxHx.
Zejména pro KOTELNY, ENERGETIKU, CHEMII,  KOLEKTORY ...

 

Elektrochemický
Typický senzor pro měření toxických plynů a kyslíku, pro ochranu zdraví a života dle hygienických norem např.  OXID UHELNATÝ, AMONIAK, CHLOR, KYSLÍK, NOx ... Zejména - PARKING CAR, CHEMIE, POTRAVINÁŘSTVÍ, ČOV.

 

Polovodič 
Jednoduchý a všestranný, cíleně použitelný pro dané plyny a páry s danou koncentrací bez nároku na vysokou přesnost a selektivitu, doporučen pro AMONIAK, BUTAN, ETYLEN, METAN, PROPAN, CHLADIVA Rxxy.

 

 

 

logo Amper 2022.png

 

 

 

Pozvánka 

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku u příležitosti

28. mezinárodního veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení

AMPER 2022

17. - 20.5.2022, Výstaviště Brno

Hala: V, stánek LABIMEX č. 1.21

Těšíme se na Vaši návštěvu.