+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Úvodní strana » Detekce plynu » PRINCIPY POUŽITÍ - TYP SENZORU

PRINCIPY POUŽITÍ - TYP SENZORU

Výběr senzoru závisí na měřeném plynu, prostředí (teplota, předpokládaný výskyt plynu
a jeho frekvence), předpokládané životnosti a ekonomických možnostech.
Všechny tyto faktory je nutné, při sestavování systému, brát v potaz.

 

Infračervený
Velmi vyhledávaný systém pro svoji přesnost, životnost senzoru a jednoduchost při měření zejména OXIDU UHLIČITÉHO,  FREONŮ A METANU. ZAMĚŘENÍ ZEJMÉNA
NA CHLADÍRENSKÉ SYSTÉMY A PETROCHEMII.

 

Pelistor
Princip  katalytického spalování je předurčen pro měření hořlavých plynů a par. Nasazujeme jej do všech prostředí se zbytkovým podílem kyslíku, jedná se o kvalitní měření na úrovni do 100% DMV METANU, VODÍKU ale i dalších CxHx.
Zejména pro KOTELNY, ENERGETIKU, CHEMII,  KOLEKTORY ...

 

Elektrochemický
Typický senzor pro měření toxických plynů a kyslíku, pro ochranu zdraví a života dle hygienických norem např.  OXID UHELNATÝ, AMONIAK, CHLOR, KYSLÍK, NOx ... Zejména - PARKING CAR, CHEMIE, POTRAVINÁŘSTVÍ, ČOV.

 

Polovodič 
Jednoduchý a všestranný, cíleně použitelný pro dané plyny a páry s danou koncentrací bez nároku na vysokou přesnost a selektivitu, doporučen pro AMONIAK, BUTAN, ETYLEN, METAN, PROPAN, CHLADIVA Rxxy.

 

 

 

Semináře Q-LAB 2024

Srdečně Vás zveme na odborné semináře
Q-LAB:

WEATHERING 101

Téma: Problematika odolnosti materiálů a výrobků proti slunečnímu záření a dalším povětrnostním vlivům, testování barevné stálosti výrobků, změny užitných vlastností výrobků po vystavení slunečnímu záření.

Datum: 23.4.2023
Konferenční centrum GreenPoint, Praha

Pozvánka a přihláška zde

CORROSION 101

Téma: Testování korozní odolnosti povrchových úprav a materiálů

Datum: 24.4.2024
Konferenční centrum GreenPoint, Praha

Pozvánka a přihláška zde

 

POZVÁNKA NA AMPER 2024

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na mezinárodním veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, zabezpečení a osvětlení.

19. - 21.3.2024, 9.00 - 17.00 hod
Výstaviště Brno

Najdete nás v hale V, stánek V/5.17

Těšíme se na Vaši návštěvu.