+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Úvodní strana » Detekce plynu » DETEKOVANÉ PLYNY

DETEKOVANÉ PLYNY

Acetylen (C2H2)

Ethylen

Isobutan

Fosgen (COCl2)

Amoniak (NH3)

Ethylen oxid

LPG

Fosfin (PH3)

Arsan (AsH3)

Fluor (F2)

Metan

Propan

Butan (R600a)

Hexan

Metanol

Silan (SiH4)

Oxid uhličitý (CO2)

Vodík (H2)

Oxid dusičitý (NO2)

Fluorid sírový (SF6)

Oxid uhelnatý (CO)

Chlorovodík(HCl)

Oxid dusnatý (NO)

Oxid siřičitý (SO2)

Chlor (Cl2)

Kyanovodík (HCN)

Oxid dusný (N2O)

Chladivo R134a

Oxid chloričitý (ClO2)

Fluorovodík (HF)

Kyslík (O2)

Chladivo R143a

Diboran B2H6

Peroxid vodíku

Ozon (O3)

Chladivo R404a

Etanol

Sulfan (H2S)

Pentan

Chladivo R410 a

 

 

Rozpouštědla

Chladivo R407c

 

logo msv 2023.jpg

Pozvánka 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na 64. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.

10. - 13.10.2023, Výstaviště Brno

út - čt:  9.00 - 17.00 hod.
pá:  9.00 - 16.00 hod.

Stánek LABIMEX - č. 042, Pavilon F

Těšíme se na Vaši návštěvu