+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Úvodní strana » Detekce plynu » DETEKOVANÉ PLYNY

DETEKOVANÉ PLYNY

Acetylen (C2H2)

Ethylen

Isobutan

Fosgen (COCl2)

Amoniak (NH3)

Ethylen oxid

LPG

Fosfin (PH3)

Arsan (AsH3)

Fluor (F2)

Metan

Propan

Butan (R600a)

Hexan

Metanol

Silan (SiH4)

Oxid uhličitý (CO2)

Vodík (H2)

Oxid dusičitý (NO2)

Fluorid sírový (SF6)

Oxid uhelnatý (CO)

Chlorovodík(HCl)

Oxid dusnatý (NO)

Oxid siřičitý (SO2)

Chlor (Cl2)

Kyanovodík (HCN)

Oxid dusný (N2O)

Chladivo R134a

Oxid chloričitý (ClO2)

Fluorovodík (HF)

Kyslík (O2)

Chladivo R143a

Diboran B2H6

Peroxid vodíku

Ozon (O3)

Chladivo R404a

Etanol

Sulfan (H2S)

Pentan

Chladivo R410 a

 

 

Rozpouštědla

Chladivo R407c

 

logo Amper 2022.png

 

 

 

Pozvánka 

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku u příležitosti

28. mezinárodního veletrhu elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení

AMPER 2022

17. - 20.5.2022, Výstaviště Brno

Hala: V, stánek LABIMEX č. 1.21

Těšíme se na Vaši návštěvu.