+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Úvodní strana » Laboratoře » Produkty » Analyzátory vlastností sypkých materiálů BETTERSIZE

Analyzátory vlastností sypkých materiálů2017-07-28 12_47_59-Bettersize Instruments Ltd – Best value, Best performance - Opera.png

 

Mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých materiálů, jako prašnost, průtočnost, objemová/sypná hmotnost, spadný/sypný úhel a další mohou mít, na základě aplikace, zcela zásadní vliv na kvalitu výrobku.

Přístroje Bettersize umožňují měření vlastností sypných materiálů jednoduše, rychle a velice přesně, čímž jsou ideální jak do provozních podmínek a pravidelného testování kvality, tak do výzkumných
a vývojových ústavů.

PowderPro A1.jpg

 

PowderPro A1: 

 • Automatický měřící přístroj pro zjišťování vlastností sypkých materiálů.
   
 • Intuitivní ovládání přes Touch-pad, který je součástí dodávky a ceny. Zařízení je dále možno ovládat přes připojený počítač, či smartphone.
   
 • Vzorky jsou v průběhu měření nahrávány vysokorychlostní CCD kamerou

 

 

PowderPro M1.jpg

 

PowderPro M1:

 • Manuálně ovládaný systém pro měření vlastností sypkých materiálů. Jinak je je však totožné s přístrojem PowderPro A1.
   
 • Nižší ekonomická náročnost, robustní ovládání, vhodný jak do průmyslu, tak do menších laboratoří.
 • Výborný poměr cena/výkon

 

 

Měřené veličiny:

Mezi nejdůležitější vlastnosti sypných materiálů patří zejména jejich prašnost (dispersity, jakou tendenci materiál má k dolučování od hlavního proudu) a průtočnost (jaký odpor bude materiál klást transportu). Zatímco prašnost je určena přímo, pro určení průtočnosti je možné zvolit několik způsobů měření na základě materiálu a způsobu využití.
Nejčastěji se používá Sypný úhel (Angle of Ripose/Slide). Pro rychlé ověření je však také možné s výhodou používat měření Stěrného úhlu (Flat Plate Angle / Spatula Angle).

 

Přístroje Bettersize nabízí několik způsobů měření a svou kombinací tak poskytují zákazníkovi
co nejobsáhlejší informace o vlastnostech daného sypného materiálu. Díky tomu mají PowderPro přístroje pro měření vlastností sypných materiálů velice široký záběr využitelnosti, jak co se týče oborů, tak i pozic, které mohou v rámci jedné společnosti zastávat.

Anglický název

Český název

Angle of Repose (of Slide) Sypný úhel
Angle of Collapse/Fall Sklepný úhel
Angle of Difference Rozdílový úhel
Flat Plate Angle (Spatula Angle) Stěrný úhel
Tap Density Sklepná hustota
Bulk Density Objemová hustota
Compressibility Stlačnost
Dispersity Prašnost (Rozptyl)
Voidage Mezerovitost
Uniformity Jednotnost
Cohesion Soudržnost
Flowability Index Index průtočnosti
Floodability Index Index rozstřiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát Asekol 2021.jpg

Certifikát EKOKOM.jpg