+420 241 740 120

info@labimex.cz

+420 241 740 120

info@labimex.cz

Úvodní strana » Detekce plynu » Výrobci » KIMESSA AG » BNV a zóna 2 detektory KSXM » MĚŘENÝ PLYN / MĚŘÍCÍ ROZSAH

Měřený plyn

Výstup digitální, nebo 4-20 mA, BNV

Výstup digitální, nebo 4-20 mA, Ex Zona 2

Měřící rozsah

Rozpouštědla

I, P

I

0-100 % DMV

Acetylen (C2H2)

I, P

I

0-100 % DMV

Amoniak (NH3)

E, P

 

0-100/250/500/1000 ppm;

 0-1,5/3  % obj

Arsan (AsH3)

E

 

0-1 ppm

Butan (R600a)

S

 

0-100 % DMV

Oxid uhličitý (CO2)

I

 

0-5000 ppm;

0-1/2,5/5/10/50 % obj

Oxid uhelnatý (CO)

E

 

0-250/300/500/1000 ppm

Chlor (Cl2)

E

 

0-5/10/20/50 ppm

Oxid chloričitý (ClO2)

E

 

0-5/10/20/50 ppm

Diboran B2H6

E

 

0-1 ppm

Etanol

P

 

0-100 % DMV; 0-5000 ppm

Ethylen

P, S

 

0-100 % DMV; 0-1000 ppm

Ethylen oxid

E

 

0-30/100/1000 ppm

Fluor (F2)

E

 

0-1/3/10 ppm

Hexan

P

 

0-100 % DMV

Vodík (H2)

E, P

 

0-2000 ppm; 0-1/4 %  obj.

0-100 % DMV

Chlorovodík (HCl)

E

 

0-30/100 ppm

Kyanovodík (HCN)

E

 

0-10/30/100 ppm

Fluorovodík (HF)

E

 

0-10 ppm

Peroxid vodíku

E

 

0-50/100/200 ppm

Sulfan (H2S)

E

 

 

Isobutan

P

 

0-100 % DMV

LPG

I, P

I

0-100 % DMV

Metan

I, P, S

I

0-100 % DMV

Metanol

I, P

I

0-100 % DMV

Oxid dusičitý (NO2)

E

 

0-10/20/50/100 ppm

Oxid dusnatý (NO)

I

 

0-10/20/50/100/500 ppm

Oxid dusný (N2O)

E

 

0-1000/2000 ppm

Kyslík (O2)

E

 

0-25/100 % obj

Ozon (O3)

E

 

0-1/5 ppm

Pentan

I, P

I

0-100 % DMV

Fosgen (COCl2)

E

 

0-1/3 ppm

Fosfin (PH3)

E

 

0-5/10/20 ppm

Propan

I, P, S

I

0-100 % DMV

Chladiva R134a, R143a, R404a,

R410 a, R407c

I, S

 

0-2500/5000 ppm

Silan (SiH4)

E

 

0-20/50 ppm

Fluorid sírový (SF6)

√, I

 

0-1000/5000 ppm; 0-5 % obj

Oxid siřičitý (SO2)

E

 

0-10/50/100 ppm

Oznámení o změně adresy kanceláře LABIMEX CZ

Dovolujeme si Vás informovat,
že s účinností ode dne 05.09.2018
dojde ke změně adresy
provozovny – kanceláře společnosti
LABIMEX CZ s.r.o. na:

Počernická 272/96
108 00 Praha 10 – Malešice.

Beze změny zůstává adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonické kontakty i e-mailové adresy.

Zdvořile Vás tedy tímto žádáme, abyste s účinností ode dne 05.09.2018 používali pro poštovní zásilky i pro osobní návštěvy tuto novou adresu.

Děkujeme.